Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov


Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov - GDPR sú prístupné na stiahnutie vo formáte PDF na titulnej stránke webu v jeho spodnej části.